top of page

Export van boomstammen

Hardhout en zachthout

hout

Bulktransport en containertransport

De Proft-Schouppe verzorgt het transport van boomstammen naar het buitenland op een efficiënte manier. Zowel hardhout (Europese es, Europese eik, Europese beuk, Europese kers) als zachthout (populieren) exporteren we via de haven naar landen als Egypte, China, India en Vietnam. Afhankelijk van de hoeveelheid verloopt het vervoer via bulktransport of containertransport.

Meer weten over onze export van boomstammen via bulktransport of containertransport?

hout

BULKTRANSPORT

Vervoer van boomstammen in bulk

Export via de haven

De Proft-Schouppe is gespecialiseerd in bulktransport van stamhout. In landen als Egypte, China, India en Vietnam wordt zachthout en hardhout veel gevraagd. Hoe gaan we te werk? Nadat de boomstammen worden opgeladen in een vrachtwagen, worden ze naar de haven getransporteerd. Het hout wordt vervolgens op een zeeschip gestapeld en met bulktransport naar de eindbestemming vervoerd.

Meer weten over bulktransport van boomstammen?
Contacteer De Proft-Schouppe, expert in export!

hout

CONTAINERTRANSPORT

Stamhout vervoeren met containertransport

Export via zeecontainers

Ook voor containertransport kunt u bij De Proft-Schouppe aankloppen. Na het kappen, opmeten en verzagen worden de boomstammen weggesleept en in containers gestapeld om met een vrachtwagen richting haven van Antwerpen te rijden. Daar worden de containers op een zeeschip geladen en vertrekken ze naar het exportland, waar het hout niet beschikbaar is.

Meer weten over containertransport van boomstammen? Contacteer De Proft-Schouppe, expert in export!

MEER WETEN OVER CONTAINERTRANSPORT VAN BOOMSTAMMEN? CONTACTEER DE PROFT-SCHOUPPE, EXPERT IN EXPORT!

bottom of page